Què fem?

enginyeria

Projectes tècnics industrials d’instal.lacions, llicència mediambiental, baixa tensió, aire comprimit, hidràulica, obertura d’establiments, projectes de desenvolupament de producte, disseny, redisseny, eco-disseny, reducció de costos, millora de prestacions, plànols, patents, marques, models industrials MI, models d’utilitat MU i protecció de la propietat intel.lectual, legalizació i visat oficial. 

serveis.jpg

MILLORA CONTÍNUA, QUALITAT I MEDI AMBIENT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Consultoria, auditories internes i preparem per a la certificació sistemes de qualitat ISO 9001 a nivell internacional, implantem sistemes de gestió medioambiental ISO 14001, implantem Sistemes CAD, PLM, CRM i de internet 2.0, impartim formació de manteniment correctiu, preventiu i predictiu, formació oficial PRL i pràctica de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, plans d’autoprotecció, plans d’emergència, manual d’autoprotecció, investigació d’accidents, adeqüació de màquines a la seguretat, sistemes de gestió de seguretat i salut conforme OHSAS 18001.

 

normes.jpg

 

marca_web.jpg

alsutecnic@gmail.com