millora contínua  ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001

La millora contínua ens permet perfecccionar el nostre sistema de gestió de manera sistemàtica i continuada en el temps.

La metodologia recurrent de Deming permet la millora ràpida. L’eina es divideix en les quatre parts:

 

plan  Què fer i com fer-ho                  

do   Fer el que s’ha planificat

check   Analitzar com s’ha fet

act    Actuar i veure com millorar

 

alsuri02.jpg

milloramillora                                                 

ISO.jpg

 

marca_web.jpg

alsutecnic@gmail.com