manteniment

Equips i instal.lacions formen part de la infraestructura productiva de l’empresa que cal mantenir.

Indentificar encertadament quins manteniments, amb quina freqüència, qui els ha de realitzar i com s’han de realitzar per a cada un dels recursos és clau.

 

 mantenimiento.jpg

En el procediment general de manteniment PGM definim les tasques a dur a terme per un tècnic en un moment específic.

Utilitzem diferents eines com la metodologia del TPM, 5’s i 4 p’s.

Treballem en base a normes:

EN 13460, manteniment, documents pel manteniment

EN 15341, manteniment, indicadors

EN 13269, manteniment, guia contractes

EN 13306, terminologia del manteniment

 

 

marca_web.jpg

alsutecnic@gmail.com