qualitat

Ajudem als nostres clients a consolidar el seu Sistema de Gestió de la Qualitat SGQ, a valorar el mapa de processos, la seva interrelació, les auditories, els objectius, els indicadors, les oportunitats de millora i les desviacions.

 

Fem que la ISO tingui significat, que aporti valor real als nostres clients, la fem pràctica, senzilla i efectiva.

 

 

alsuri06.jpg

Creiem en els Sistemes de Gestió de la Qualitat SGQ recolçats en els vuit principis: client, lideradge, participació, gestió per processos, documentació, millora contínua, decissions basades en fets i relacions mútuament beneficioses.

DAFO.jpg  

“ No podem millorar allò que no podem mesurar ”

marca_web.jpg

alsutecnic@gmail.com