legalització - legislació

Entenem que les organitzacions han de complir amb els requisits legislatius que els afecten en cada cas, aquelles directives, lleis, RD, decrets, normes, reglaments i ordenances que afecten els productes, els serveis o a les activitats.

Busquem la legislació i identifiquem aquella que afecta els requisits ímplicits i explícits del client. Som pràctics i ens agrada ser-ho.

Legalitzem producte (expedients tècnics i assajos si és el cas),  d’instal.lacions, serveis i infrastructures.

 

marca_web.jpg

alsutecnic@gmail.com